Leadtracking- en generatie New business afspraken Marktonderzoek Database verrijking- en opschoning Telesales Ledenwerving Fondsenwerving Cross selling- en service calls Opvolgen mailings Pre incasso service
Bedrijfsprofiel Werkwijze Visie
Onze medewerkers Vacatures
Cases Referenties

Home » Portfolio » Cases

Cases

Case: 1

De klant

Een telecommunicatie adviesbureau.

De opdracht

Leadgeneratie voor de ‘mobiele’ telefonie markt met als doelstelling het vergaren van waardevolle data bij ondernemingen. De data bestond uit: provider, contractsduur en expiratie, aantal abonnementen, belvolume, geplande investeringen, etc.

Met deze data kon de opdrachtgever de prospects in vroege fase volgen en een propositie doen wat een enorm concurrentie voordeel op moest leveren.

De aanpak

Na een gedegen voorbereiding werd een doelgroep gedefinieerd van ondernemingen vanaf een bepaald aantal medewerkers voor een hoger rendement. Na een testfase werd het script met vragenlijst goedgekeurd en konden de callagents een briefing krijgen. De callagents hadden de opdracht om het gesprek te doen met degene beslissingsbevoegd over dit onderwerp. Op een vriendelijke en professionele wijze, als zijnde het visitekaartje, werd de prospect gevraagd mee te werken aan een kort vraaggesprek waarin het doel duidelijk werd gecommuniceerd. De verkregen informatie van de respondenten werd vanuit het contact center opgeslagen en naar een online Data Management Systeem getransporteerd. De opdrachtgever had hiervoor een wachtwoord en gebruikersnaam om de resultaten op te halen en te analyseren.

Het resultaat

Quote
"Door de verkregen marktinformatie van Inventive Contact Center werden we in staat gesteld om enorm op onze marketingkosten te besparen. Dit gezien we met het juiste product op het juiste moment bij de beslisser een propositie konden doen"

Case: 2

De Klant

Een landelijk opererend privé-jet verhuurbedrijf

De opdracht

Inventive Contact Center is begin 2007 gevraagd om een strategie te ontwikkelen wat zorgdraagt voor een sterke positionering van de opdrachtgever bij de top 1000 bedrijven van Nederland.

Het doel was om met de beslissingsbevoegde in contact te treden en de diensten van opdrachtgever onder de aandacht te brengen. Van Inventive Contact Center werd verlangd om de gegevens te verrijken en het rapporteren van relevante informatie zoals; e-mail adres voor het koppelen aan een nieuwsbrief, frequentie van reizen, huidige zakelijke reizen, toekomstige behoeften en overige verzoeken.

Kortom marktinformatie dat zorgt voor een omzetboost door op het juiste tijdstip, met het juiste product bij de juiste persoon een opmaat oplossing te bieden.

De aanpak

De opdrachtgever heeft een script aangeleverd dat door Inventive Contact Center verder is geoptimaliseerd na een testfase.

De opdrachtgever is meermalen op locatie geweest voor een gesprek met de medewerkers om feeling te krijgen met het berdijf en haar diensten. Na formulering van de opdracht is Inventive Contact Center overgegaan tot de aanschaf van adressen en gestart met het 'veldwerk'.

Om de opdrachtgever inzicht te geven in de resultaten heeft Inventive Contact Center een 'dms' (Data Management Systeem) ontwikkeld dat gekoppeld is aan het softwarepakket. De relevante gegevens zijn hierdoor direct toegankelijk voor de opdrachtgever. Vanuit dit systeem kan men gericht informatie versturen naar de respondent en maakt het de verdere resultaten van het heden en verleden inzichtelijk.

Het resultaat

Quote
"Inventive Contact Center heeft door haar professionele aanpak laten zien dat wat we in de eerste gesprekken voor ogen hadden, in de praktijk waar te kunnen maken.

De betrokkenheid en advies gedurende het traject hebben we als prettig ervaren maar de resultaten waren doorslaggevend voor een langdurige samenwerking..."

Case: 3

De klant

Een regionale tussenpersoon

De opdracht

Het maken van bezoekafspraken op financieel vlak en de verantwoordelijkheid voor goed gevulde agenda's.

De aanpak

Samen met de opdrachtgever is er gekeken hoe we meer structuur konden geven aan optimale agendavulling met hoogwaardige bezoekafspraken. Om hier invulling aan te geven is gekozen om trapsgewijs te werken.

Inventariseren, beoordelen en activeren was onderscheidend. Het beantwoorden van vragen gaf hierbij zowel voor de opdrachtgever als de klant inzicht of verder actie noodzakelijk is.

Afgesproken werd dat als bleek dat, na beoordeling, men baat kon hebben bij een afspraak, er teruggebeld werd. Het hele traject zit in een volautomatisch proces wat de arbeidsproductiviteit ten goede komt.

De afspraken werden in een online agenda systeem gepland voor optimaal rendement. Het voordeel is dat alle gegevens direct beschikbaar zijn voor de accountmanager.

In de online agenda heeft de accountmanager de mogelijkheid om zijn agenda bij te werken om zo efficiënt mogelijk te plannen.

Het resulaat

Quote
"Inventive Contact Center heeft bewezen een uiterst effectieve methode te hanteren dat wel rendement oplevert. Na vele tests met callcentra sluit de werkwijze van Inventive Contact Center het beste aan bij onze dienstverlening. Een verademing..."

vorige pagina

MEER OMZET UIT UW KLANTENBESTAND?

Download hier een brochure voor meer informatie.

Nieuwsberichten